Predstavlja nezaobilaznu, brzu i efikasnu dijagnostiku mogućih oboljenja vaših pasa i mačaka.
Preporučujemo obavezno brzu dijagnostiku kod novonabavljenih štenadi i mačića.