Polno sazrevanje u pasa nastupa rano, već sa 8 do 12 meseci starosti. U zavisnosti od rase uslova držanja, ishrane.

porodiljstvo1

Estrus kuja kod većine rasa se javlja u relativno pravilnim intervalima od 6 -7 meseci.
Ukoliko se estrus pojavljuje u kraćim intervalima od 4 meseca ili dužim od 9 meseci obavezno je konsultacija veterinara.

Optimalno vreme parenja za pse je u starosti 24 meseca, a kuja 20 meseci. Kod uzgoja pasa za određivanje vremena parenja uzimaju se u obzir i individualne karakteristike pasa. Neki psi ranije završavaju, a neki kasnije fiziološki razvoj.

Priprema pasa za parenje podrazumeva:
– kvalitetnu ishranu
– negu (čišćenje od endo i ektoparazita, vakcinacije).
– obavezni laoratoriski pregled krvi
– vaginalni bris kuja najkasnije 1,5 meseci pre očekivanog estrusa radi identifikacija eventualno skrivenih anaerobnih infekcija, strepto, stafilokoka, herpes virusa)
– pregled sperme kod mužjaka (frakcije, volumen, izgled spermatozoida, pris elem krvi).
– veštačko osemenjavanje

Valjana priprema pasa za parenje je mnogo jeftinija nego eventualni gubitak celog legla.

Optimalno vreme osemenjavanja kuja je u većini slucajeva od 12 do 15 dana od početka teranja.
Najbolje je na samom početku teranja uraditi:

– vaginalni bris
– progesteron test

radi sto tacnijeg određivanja vremena ovulacije, a time i osemenjavanja prirodnim putem.
Tehnika vestačkog osemenjavanja (svežom, zamrznutom spermom) je dosta složena i podrazumeva praćenje vise parametara i pažljivu tehniku izvođenja samog postupka.
U našoj veterinarskoj ordinaciji sprovodimo sledeće vrste akušersko-ginekoloških usluga:

– odgovarajuću kondiciju
– negu (čišćenje od endo i ektoparazita, vakcinacije).
– obavezni laoratorijski pregled krvi
– vaginalni bris kuja najkasnije 1,5 meseci pre očekivanog estrusa radi identifikacija eventualno skrivenih anaerobnih infekcija, strepto, stafilokoka, herpes virusa)
– pregled sperme kod mužjaka ( frakcije, volumen, izgled spermatozoida, pris elem krvi).
– prolapsus vagine

Kastracijom eliminišemo ili u velikoj meri minimiziramo probleme:

– agresivnosti
– prenaseljenost teritorije
– obeležavanje teritorije urinom
– gubitka ljubimca zbog potreba za parenjem

– Sterilizacija je veoma važna potpuno bezbedna hiruška procedura kojom se poboljšava ukupni kvalitet života ljubimca i sprečava nastanak mogućih neugodnosti za vlasnika ljubimca.

Momenat kada treba sterilisati životinju najbolje je dogovoriti sa našim veterinarom .
Preporučujemo za većinu pasa i mačaka starijih od 5 meseci.

Sterilizacijom sprečavamo:
– neželjena trudnoća, prenaseljenost sredine novim jedinkama.
– privlačenje mužjaka tokom ciklusa.
– potencijalne infekcije materice koje ugrošavaju život jedinke.
– karcinom dojke
– kastracija kriptohida