Nervni sistem ima ključnu ulogu u regulisanja odnosa životinje sa okolinom, kompenzatorsko – adaptivnih reakcija organizma pri različitim patološkim stanjima .
Zadatak veterinara – neurologa je da identifikuje različite neurološke simptome i otkrije eventualna odstupanja od normalne funkcije centralnog nervnog sistema (CNS), kičmene moždine i perifernog nervnog sistema.
Utvrđivanje stepena oštećenja nervnog sistema često je veoma teško.
Neohodno je logičko sagledavanje i sistematizacija neurološkog nalaza kod pacijenata sa ciljem postavljanja tačne dijagnoze.

Na primer, oštećenje malog mozga obično je praćeno simptomima kao što su:
– tremor
– hipertermia
– ataksija
– nedostatak reakcije na opasnost(normalna vizija).

U pasa i mačaka relativno česta su oštećenja vestibularnog sistema koja su praćena simptomima kao što su:

– promena položaja glave ( nadole, nakrivljena na jednu stranu)
– ataksija
– nistagmus
– promena psihickog stanja
– smanjenje reakcije