Predstavlja  savremenu, minimalno invazivnu i komfornu  metodu, koja se izvodi kroz nekoliko manjih otvora na trbuhu kuje, sa ciljem odstranjivanja jajnika. Zahvat se može uraditi pre prvog estrusa ili najmanje 3 meseca posle estrusa.

DSC_2166

Laparaskopska sterilizacija kuja danas predstavlja naprednu metodu , priznatu u svetu veterine na dobrobit naših pacijenata. Čime su maksimalno zaštićeni od bolova, patnji ,mogućih komplikacija, dugih oporavaka kao što je to slučaj posle klasične sterilizacije.

Vlasnici kuja u svetu se sve više odlučuju na LSK, zbog očiglednih prednosti zahvata.

Laparaskopija se ne radi u kuja ispod 2 k.g. tel mase.
Kontraindikacije izvođenja laparaskopske sterilizacije kuja se odnose na sva ona patološka stanja pacijenta koja su prepreka i za klasičnu hirušku intervenciju. Kao što su hernija dijafragme, kardiovaskularna insuficijencija višeg stepena. Kompromitovano disanje različite etiologije. Insuficijencija, nekroza jetre, bubrega, poremećaji faktora koagulacije.

Laparaskopska intervencija zahteva odgovarajuču medicinsku opremu, instrumentariji, kao i vrhunsku obučenost veterinara hirurga.

Neophodno je da pacijent pre intervencije gladuje 24 h,i ne pije vodu najmanje 6h.

Laparaskopska intervencija se izvodi uz obaveznu premedikaciju, indukciju i opštu inhalacionu anesteziju, Praćenu monitoringom pacijenta.

DSC_2226
DSC_2227

Tehnika izvođenja zahvata podrazumeva da veterinar hirurg, pravi na trbuhu mali rez obično ispred pupka ( 2-3 cm), kroz koji se plasira specijalna igla kojom se isporučuje filtriran i sterilan ugljen dioksid (CO2) sa konstantnim protokom od 2l/min – 5 l/min i pritiskom gasa u trbuhu od 10 – 15 mmHg, koji podržava specijalni aparat – insuflator sa filterom.

Na ovaj način se obezbeđuje radni prostor sa odgovarajućim medijem i odlična vizuelizacija unutrašnjosti trbuha . Plasiranjem trokara (5 mm i 10 mm) i kanila kroz zid trbuha omogućuje se isporuka odgovarajućeg instrumentarija i optike integrisane sa specijalizovanim procesorom- kamerom i izvorom svetlosti, uz neprestani monitoring.

Postoperativno pacijent se tretira medikamentozno po odgovarjučem protokolu, u cilju obezbeđenja efikasnog i brzog oporavka.

Prednosti LVH u odnosu na klasičnu hirurgiju, su brojne ;
– Znatno krače vreme oporavka pacijenta
– Postoperativni period neuporedivo komforniji za pacijenta (nema potrebe za nošenjem kragne, stalne opservacije i praćenje zarastanja rane na pacijentu od strane vlasnika).
– Smanjeni gubici krvi prilikom operacije.
– Moguće i česte infekcije klasičnog hiruškog zahvata kod LVH su svedene na minimum.
– Stres i bol pacijenta sveden na minimum.
– Superiorna vizuelizacija stanja unutrašnjih organa u odnosu na druge metode i po potrebi biopsija
– Niži postoperativni morbiditet.
– Po odstranjivanja jajnika LSK, patoločke promene na materici su minimalne (< 0,003%).

Pored mnogobrojnih prednosti endoskopske – minimalno invazivne hirurgije, postoje izazovi kao što su obavljanje operacija i praćenje na dvodimenzionalnim monitorima uz oslonac na zid trbuha životinje pri plasiranju instrumenata. Percepcija dubine je otežana kada se radi o dvodimenzionalnom okruženju. Jedini način da se poboljša percepcija dubine je da se teleskop približi oblasti od interesa prilikom izvođenja finih pokreta instrumentima. Triangulacija zahteva sinhronizaciju i sklad teleskopa i instrumenata (pod uglom od 30 do 60 stepeni) i predstavlja odlučujući moment za kvalitetni pristup i uspešano izvođenje zahvata.

Napomena; Vlasnici Džinovskih rasa pasa trebaju razmotriti opciju istovremene laparaskopske gastropleksije, fiksiranje zida želuca za zid terbuha u cilju preveniranja DTV (dilatacije i torzije želuca), koja je potencialno smrtonosna i česta bolest.