fizikalni-pregled

Opšti fizikalni pregled predstavlja osnovni i nezaobilazni dijagnostički postupak, koji se bazira na pravilno uzetoj anamnezi o pacijentu, teoriskom i praktičnom znanju veterinara kliničara.
Sa ciljem daljeg pravilnog usmeravanja aktivnosti na potrebna specijalistička klinička ispitivanja koja će dovesti do dijagnoze kao preduslova kvalitetnog i efikasnog izlečenja.U te svrhe koristimo protokol fizikalnog pregleda koncipiranog na sopstvenom dugogodišnjem iskustvu i iskustvu najboljih svetskih klinika za malu praksu.