Dijagnostika (laboratorija, rentgen, ultrazvuk, EKG)

KLINIČKA LABORATORIJA ODMAH NA LICU MESTA

Laboratorijski pregled krvi i urina predstavljaju osnovni i nezaobilazni dijagnostički postupak u cilju sagledavanja zdravstvenog stanja nasih pacijenata u sklopu sa drugim dijagnostičkim postupcima i uspostavljanju tačne dijagnoze.
Parazitološki pregled uključuje i pregled fecesa pasa i mačaka.
Kod ozbiljnih hiruških intervencija neophodno je uraditi laboratorijske pretrage krvi i urina u sa ciljem sigurnijeg i uspešnijeg izvođenja zahvata.

Biohemijskih vrednosti krvi:

– transaminaza (ALT,AST).- pov. vred.
– ALP – pov. vred.
– glukoza –smanj. vred.
– GGT –pov. vred.
– urea – smanj.vred.
– bilirubin pov.vred.(direktni,ukupni)
– albumini smanj. vred.,

Krvne slike:

– hemoglobin – smanjen. vred.
– hematokrit – smanjen. vred.
– eritrociti – smanj. broj
– retikulociti – smanj.

Laboratorijski pregled krvi obavljamo ODMAH NA NAJSAVREMENIJIM APARATIMA u zemlji i to podrazumeva:

– krvnu sliku
– biohemiju
– sedimentaciju
– elektrolite
– Ph krvi
– hormonski status

Odstupanja pojedinih parametara od normalnih vrednosti krvi mogu nam ukazati na pojavu određenog oboljenja.

Na primer, u slučajevima oboljenja jetre i bilijarnog sistema može doći do poremećaja pojedinih

laboratorija-biohemija

Prisustvo parazita kod kućnih ljubimaca može biti praćeno povećanim vrednostima eozinofila bilirubina (direktni, ukupni), AST, ALT, GGT, globulina, smanj. broja eritorocita, hemoglobina.

Enormno povećane vrednosti kreatinina kinaze u pasa moze ukazivati na oboljenje:

– srčanog mišića
– toksoplazmozu
– obstruktivni uretritis (kod mačaka)
– hipotiroidizam
– hiperadrenokorticizam

Pored pregleda krvi, mokraće, fecesa na prisustvo endoparazita u prilici smo da za vas uradimo još važnih pregleda za Vaše ljubimce. Kao što su:
– ispitivanje razmaza kapilarne krvi na prisustvo Babezioze
– ispitivanje hormonskog statusa
– pregled kože na demodikozu
– histološke analize
– bakteriološki pregledi sa antibiogramom

U našoj laboratoriji možete uraditi većinu laboratorijskih pretraga pasa i mačaka, brzo, pouzdano i sve na jednom mestu.

laboratorijah-krvna-slika-hemalajzer

SARADNjA SA REFERENTNIM EVROPSKIM UStANOVAMA ZA DIJAGNOSTIKU OBOLjENjA KUĆNIH LjUBIMACA PRUŽA NAM MOGUĆNOST DA  U RELATIVNO KRATKOM ROKU DOBIJEMO REFERENTNE REZULTATE ZA SVE VRSTE DIJAGNOSTIČKIH ISPITIVANjA.