Podrazumeva skup mera i aktivnosti koje se preduzimaju u cilju brze dijagnostike i terapije bolesnih stanja pasa i mačaka opasnih po život. Pružanje adekvatne pomoći kod vitalno ugroženih životinja, moguće je samo od strane kvalifikovanih stručnjaka – veterinara koji raspolažu potrebnim znanjem i odgovarajučim resursima za kvalitetno izvođenje dijagnostičko – terapiske procedure.
Urgentna veterina podrazumeva stabilizaciju osnovnih životnih funkcija.

DISANjE
Dijagnostičke metode:
– Opšti fizikalni pregled ,( dominantan nalaz auskultacijom pluća).
– Elektroliti krvi
– Rendgenski snimak toraxa.
– Pleuralna punkcija (dijagnostička punkcija toraxa da bi se dobio sadrćaj za analizu)
– Monitoring (saturacija – merenje koncentracije kiseonika u krvi)

Terapiske metode:
– Intubacija
– Oxigenacija
– Pleuralna punkcija
– Traheotomia
– Torakotmia
– Medikamentozna terapija

CIRKULACIJA
Dijagnostičke metode:
– Opšti fizikalni pregled
– Krvni pritisak
– Elektroliti krvi
– Krvna slika
– Rengenski snimak toraxa.
– EKG (EKG – monitoring)
– Ultrazvuk – srca
– Merenje centralnog venskog pritiska

Terapiske metode:
– Poboljšanje kontraktilnosti srčanog mišića (inotropna podrška)
– Upotreba diuretika
– Infuzija
– Lečenje poremećaja srčanog ritma(antiaritmiska terapija)
– Transfuzija krvi i plazme.
– Perikardiocenteza

METABOLIZAM
Urgentna intervencija koja se odnosi na metabolizam svodi se na održavanje fizičko-hemijskih osobina krvi i telesnih tečnosti, kao i praćenje hormonalnog statusa.

Dijagnostičke metode:
– Krvna slika
– Biohemija
– Koagulacija krvi

Terapiske metode:
– infuzije
– transfuzije krvi i plazme
– Diuretici
– Intraperitonealna dializa
– Upotreba insulina

UROPOEZA – stvaranje mokraće
Formiranje mokraće je stalan, neprekidan fiziološki proces.U slučajevima odkazivanja funkcije urinarnog trakta makar i na nekoliko sati dovodi do veoma ozbiljnih i teških posledica po organizam posebno krvi.

Dijagnostičke metode:
– Plasiranje katetera i merenje diureze na sat
– Biohemija krvi i urina
– Urografija
– Ultrazvuk bubrega i mokraćne bešike.

Terapiske metode:
– infuzija
– diuretici
– peritonealna dializa
– Uretrostoma

ODRŽAVANjE TELESNE TEMPERATURE
Promena telesne temperature je moguća kod čitavog niza bolesnog stanja; teških terovasnja, bakteriske infekcije,infektivnih bolesti,stanje šoka,anestezije,komatoznih i kritično obolelih pacijenata.

Terapiske metode:
– Zagrevanje ili hlađenje infuzije
– Utopljavanje ili rashlađivanje pacijenta,ledene kupke,hladne klizme
– Klistiranje toplom vodom.
– Medikamentozna terapija

ISHRANA
Urgentna stanja pasa a posebno mačaka odmah po stabilizaciji vitalnih parametara, zahteva primenu odgovarajućih energetskih i hranljivih materija unutar 12 – 36 h od momenta obolevanja.
– Stimulacija apetita
– Asistirano hranjenje
– Ishrana putem sonde
– Intravenska ishrana (aminokiseline,minerali,vitamini, lipovenos)
Urgentna vetrina podrazumeva stalnu prisutnost i oblazak pacijenata od strane veterinara,radi blagovremene intervencije i po potrebi korigovanja terapije.