Анестезија представља стање угашене осетљивости на све врсте осећаја.

Услед све већих захтева у ветеринарској медицини, сложености хируршких процедура јавља се потреба за што квалитетнијом седацијом, анестезијом и менаџментом интензивне неге и терапије бола животиња.

Успешно извођење анестезије и аналгезије малих животиња зависи од знања и вештина ветеринара – анестезиолога, фармаколошких особина лекова.
Ветеринарска анестезија је значајно еволуирала у складу са најсавременијим сазнањима из области фармаколошких и технолошких продора.

anestezija2

Протокол извођења  безбедне, квалитетнеанестезије у нашој клиници се састоји из:

anestezija

1. Анамнеза (историја болести пацијента)
– вакцинација
– евент. системска оболења
– темперамент
– телесна маса
– старост
– дефекација, уринирање

2. Физикални преглед
– адспекција
– палпација абдомена
– термометрија
– пулс
– процена В.П.Ц.

На основу физикалног статуса пацијената вршимо категоризацију у 4 условне групе.

I. нормалног здравља старији од 6 месеци
II. фрактуре, компензаторне болести срца (митрална регургитација)
III. пацијенти са температуром, анемија, кахеxиа, компликоване болести бубрега.
IV.некомпензоване болести срца, бубрега(уремиа), хyдротхораx, пнеумотораx

3. Специјалистички преглед
– ултразвук
– рентген
– лабораторијски преглед крви (кс, се, биох, протром време) и урина.
– екг (с – т интервал)

4. Природа самог хирушког захвата (анализа и процена сваког случаја посебно)

5. Сигурно извођење анестезије обезбеђујемо континуираним праћењем дубине анестезије, мониторингом кардиоваскуларног , респираторног система температуре, функција јетре, бубрега.

Премедикација анестезије
У премедикацији користимо антихолинергична, седативна и аналгетичка средства.
Атропин – 0,024мг/кг сц
Xyлазин – о,05 – 0 15 мг7кг им
Ацепромазин 0,01 мг/кг им;ив
Мидазолам 0,1 мг7кг им;ив
Буторфанол 0,1 – 0,2 мг/кг им;ив

Циљеви премедикације су:
– да се ниво метаболизма пацијента смањи
– да се пацијент смири, релаксира (стрес животиње је излишан, штетан).
– елиминација бронхијалне секреције, саливације, брадикардије, повишеног мишићног тонуса
– смањење количине анестетика
Индукција анестезије;
Кетамин 10(пас) – 20 (мачка)мг/кг ив,им
Пропофол 4 -6 мг/кг ив

Ињекциони анестетици
– Золетил 7 – 10 мг/кг им;ив (одличан ињекциони анестетик)
– Кетамин (пас 10 – 15 мг/кг им;ив; мачке 20 мг/кг им
(погодан за кратке хирушке процедуре, није погодан за самосталну анестезију у хирургији тораxа и абдомена – слабо блокира бол, моше изазвати брадикардију срца)
– Пропофол 4 – 6 мг/кг ив (премедикација, кратке хирушке процедуре)

Инхалациони анестетици
– Изофлуран
Погодан је за абдоминалну хирургију. За одржавање анестезије обично је потребно
1 до 2,5 вол%. Увод је брз као и опоравак.
Избор средстава и техника саме анестезије зависи од знања и искуства самог ветеринара анестезиолога.

ЕПИДУРАЛНА АНЕСТЕЗИЈА
У зависности од места апликације локалних анестетика, аналгезија моше бит:и
– епидурална (екстрадурална) када се анестетик апликује у кичмени канал, изнад дура матер у епидурални простор

субарахноидална(спинална), анестетик се аплицира у субарахнодални процтор.
За епидуралну анестезију користимо локалне анестетике као што су: лидокаин 2%, бупивакаин, у зависности од дужине аналгезије коју желимо постићи.

inhalaciona-anestezija