АКО ДА ЈЕ ДОШЛО ДО ПРЕЛОМА КОСТИ КОД ВАШЕГ ПСА ИЛИ МАЧКЕ МОЖЕТЕ НАМ СЕ ОБРАТИТИ У ЦИЉУ ДИЈАГНОСТИКЕ И ПРИМЕНЕ САВРЕМЕНИХ МЕТОДА ЛЕЧЕЊА КОЈИМА РАСПОЛАЖЕМО.

ОСТЕОСИНТЕЗА

Представља методу избора којом се хиирушким захватом спајају кости после прелома или остеотомије.Извођење остеосинтезе мора да задовољи четри основна критеријума:

 • – Анатомску репозицију фргмената поломљене кости
 • – Механичку стабилност прелома
 • – Очувањене васкуларизације фрагмената
 • – Стерилност захвата

 

 

САВРЕМЕНИ ПРИСТУП САНАЦИЈЕ ПРЕЛОМА ПОДРАЗУМЕВА УПОТРЕБУ ОДГОВАРАЈУЋИХ МЕТАЛНИХ КОНСТРУКЦИЈА ЗА

 • – ИНТРАМЕДУЛАРНУ ФИКАЦИЈУ ,
 • – СПОЉНУ ФИКСАЦИЈУ ФРАГМЕНАТА
 • – ПОСТАВЉАЊЕ ОДГОВАРАЈУЋИХ ПЛОЧИЦА СА ПРИПАДАЈУЋИМ ШРАФОВИМА

 

 

Традиционална метота фиксацијје (имобилизације)преломљене кости гипсом има јако ограничену примену у ветеринарској ортопедији,због својих недостатака који се огледају у

 • – Атрофији мишића припадајуће регије
 • – Декубитус
 • – Поремећај циркулације кости и припадајучих меких ткива.
 • – Честа погрешна фузија фрагмената

foto-osteosinteza